Ontdek het Broederschap: Samen Sterk voor Maatschappij en Vriendschap

Maak het verschil in de maatschappij

Ben je een man die zijn pensioen nadert, of geniet je al van deze nieuwe levensfase? Voel je je nog steeds actief en verre van ‘afgeschreven’? Zoek je een reden om elke ochtend met enthousiasme je bed uit te komen en een betekenisvolle rol in de maatschappij te vervullen? Dan zijn de Odd Fellows precies wat je zoekt.

De Odd Fellows Den Haag biedt een unieke plek voor mannen zoals jij om je te blijven ontplooien. Bij ons draait alles om het combineren van sociale betrokkenheid met plezier en kameraadschap. Samen kunnen we door vriendschap en met liefde een grotere impact maken. Of het nu gaat om het ondersteunen van lokale projecten, het organiseren van evenementen, of gewoon samen zijn en ervaringen delen, bij de Odd Fellows vind je een gemeenschap waar je je thuis voelt.

Ontdek het Broederschap: Samen Sterk voor Maatschappij en Vriendschap

Maak het verschil in de maatschappij

Ben je een man die nadert naar zijn pensioen, of geniet je al van deze nieuwe levensfase? Voel je je nog steeds actief en verre van ‘afgeschreven’? Zoek je een reden om elke ochtend met enthousiasme je bed uit te komen en een betekenisvolle rol in de maatschappij te vervullen? Dan zijn de Odd Fellows precies wat je zoekt.

De Odd Fellows Haag biedt een unieke plek voor mannen zoals jij om je te blijven ontplooien. Bij ons draait alles om het combineren van sociale betrokkenheid met plezier en kameraadschap. Samen kunnen we door vriendschap en met liefde een grotere impact maken. Of het nu gaat om het ondersteunen van lokale projecten, het organiseren van evenementen, of gewoon samen zijn en ervaringen delen, bij de Odd Fellows vind je een gemeenschap waar je je thuis voelt.

Welkom bij de Odd Fellows Den Haag

Wij leggen ons toe op een breed scala aan activiteiten die onze gemeenschap versterken. Bij ons vind je een gepassioneerde groep mensen die zich inzetten voor vriendschap en liefdadigheid. Of je nu wilt deelnemen aan inspirerende lezingen, culturele evenementen of sociale projecten, wij bieden een warme en gastvrije omgeving waar je je thuis kunt voelen. Doe met ons mee en ontdek wat we doen bij de Odd Fellows Den Haag!

Sociale contacten en werken aan vriendschappen

Niemand kan zonder vrienden. Odd Fellows hebben als doel onderlinge verhoudingen te verbeteren. Een logemiddag als hier bedoeld, werkt verdiepend en verrijkend, en mede door het sociale contact groeit het onderlinge vertrouwen en ontstaat een vriendschappelijke sfeer.

Samenwerken aan goede doelen

De Odd Fellows zijn ooit opgericht om de medemens in nood te helpen. Dat doen wij nog steeds. Met kleine en grote projecten. Soms gaat het alleen om een donatie. Maar het gebeurt ook regelmatig dat de samenwerking verder gaat. Een  uitdaging voor ons allemaal, waarbij alle hulp welkom is.

Bezinning & introspectie

Leden vertellen over gebeurtenissen, die ze hebben meegemaakt, of ze hebben een zelf gekozen onderwerp voorbereid, dat de moeite waard is met anderen te delen. Odd Fellows putten zo kennis uit de wereld van nu.  Ze beschikken echter ook over oude ritualen en symbolen die helpen bij het verdiepen van het innerlijk.

Het afgelopen jaar

Voor goede doelen

Goede doelen

Bijeenkomsten

Ervaringen van leden

Ontdek de fascinerende en inspirerende verhalen van onze gewaardeerde leden en laat je inspireren!

Fred Boukhoudt
6 jaar geleden ging ik met pensioen na meer dan 40 jaar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest. Eerst was ik vooral leraar lichamelijke opvoeding maar steeds meer raakte ik betrokken bij activiteiten waarbij begeleiding een grote...
Verder lezen
Fred Boekhoudt
5 jaar lid
6 jaar geleden ging ik met pensioen na meer dan 40 jaar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest. Eerst was ik vooral leraar lichamelijke opvoeding maar steeds meer raakte ik betrokken bij activiteiten waarbij begeleiding een grote rol speelde, zoals mentoraat, decanaat en leerlingbegeleiding. Als reisleider (dat doe ik nog steeds), stagebegeleider en consulent bij de AOB (lerarenvakbond) konden ook volwassenen op mijn steun rekenen.Het toeval wilde dat ik vrij snel nadat ik met pensioen was gegaan een brief ontving van de Odd Fellows. Een organisatie waar ik nog nooit van had gehoord. Deze loge stelde zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Iedere week komt men bij elkaar om van gedachten te wisselen. Men luistert, valt elkaar niet in de rede, toont respect ook al heb je een andere mening. In de nazit schenken we een goed glas wijn en hebben we het vooral gezellig met elkaar. Dat leek me wel wat.Als loge geven wij ook geld aan goede doelen. Voor mij was een hoogtepunt het gezamenlijke diner met de vrijwilligers van het hospice. Fantastisch werk wat deze mensen belangeloos doen. Zonder hen zou een hospice niet kunnen draaien. Een heel gezellige avond. Een ander hoogtepunt was het bezoek van Robert Smits die van ons een donatie kreeg. Robert zet zich in voor kinderen in Rio de Janeiro. Al tientallen jaren is hij met 100% inzet en soms met gevaar voor eigen leven bezig kansarme kinderen weer een menswaardig bestaan te geven. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar voor degenen die meer willen weten volstaat het om “Robert Smits” te googelen.In de huidige wereld zien we dat de mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Doodzonde en voor goedwillende mensen een opdracht om hieraan iets te doen. De visie van de Odd Fellows sluit hierop aan. In mijn eigen buurt ben ik een aantal jaar geleden samen met mijn vrouw een nieuwjaarsbijeenkomst gestart. We komen bij elkaar, drinken een glas glühwein, toosten op het nieuwe jaar en spreken uit dat we elkaar helpen als dat nodig mocht zijn. Dit is geen loze belofte. Mede door de groepsapp weten we elkaar steeds beter te vinden.
Fred Boukhoudt
Fred Boekhoudt
5 jaar lid
Chris Groeneveld
Na een druk werkzaam leven ging ik twee jaar geleden met pensioen. Ook naast mijn werk ben ik eerst lid geweest van Junior Chamber International en toen ik daar, gezien mijn leeftijd uit moest, van de Rotary...
Verder lezen
Chris Groeneveld
1 jaar lid
Na een druk werkzaam leven ging ik twee jaar geleden met pensioen. Ook naast mijn werk ben ik eerst lid geweest van Junior Chamber International en toen ik daar, gezien mijn leeftijd uit moest, van de Rotary. Deze laatste bleek echter door mijn drukke werkzaamheden uiteindelijk niet meer te combineren. Na mijn pensionering zocht ik naast een aantal leuke hobby’s, nog een invulling van mijn leven met meer zingeving. Die heb ik gevonden bij de Odd-Fellows.Elke week een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje of een inspirerende bijeenkomst in een zingevingsruimte met zijn eigen symboliek en rust. Met mensen uit diverse beroepsgroepen afkomstig met hun eigen verhalen en meningen. Meningen die buiten de zingevingsruimte ook volop gespuid mogen worden en tot inspirerende discussies leiden. Zo blijf je je, onafhankelijk van je leeftijd, ontwikkelen. Samen met mensen die je al na korte tijd tot je vrienden gaat rekenen. Naast deze meer op de eigen persoonlijke ontwikkeling gerichte activiteiten, staat Odd-Fellows ook midden in de maatschappij. Wij ondersteunen elk jaar meerdere goede doelen met een soms stevige financiële bijdrage. Met andere woorden, ik ben in een warm bad terecht gekomen. In een positieve en inspirerende club. Een club die bijdraagt aan je eigen ontwikkeling en daarnaast vanuit naastenliefde financieel bijdraagt aan goede doelen in de maatschappij in binnen- en buitenland. Een wereldwijde organisatie, in het ene land steviger verankerd dan in het andere weliswaar, waar je overal terecht kunt. Momenteel is de Haagse Humanitas Loge echter een betrekkelijk kleine club en is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Hoewel er gemengde loges in het land zijn, is de Haagse Humanitas Loge een mannenloge. Dus naarstig op zoek naar nieuwe mannelijke leden. Het is een aan te raden lid te worden als u op zoek bent naar een nieuwe inspirerende omgeving. Kom eens kijken en kennis maken op woensdagmiddag.
Chris Groeneveld
Chris Groeneveld
1 jaar lid
Peter Ysbrandy
Toen ik besloot om lid te worden van de Humanitas loge, was ik meteen getroffen door de ongedwongen sfeer en het gevoel van 'onder elkaar zijn'. Deze ambiance, gecombineerd met de toewijding aan charitatieve doelen en de...
Verder lezen
Peter Ysbrandy
1 jaar lid
Toen ik besloot om lid te worden van de Humanitas loge, was ik meteen getroffen door de ongedwongen sfeer en het gevoel van 'onder elkaar zijn'. Deze ambiance, gecombineerd met de toewijding aan charitatieve doelen en de uitnodiging tot vrijdenken, sprak me bijzonder aan.Hoewel ik nog maar kort lid ben, was mijn inwijding een ervaring die mij echt is bijgebleven. Het markeerde het begin van mijn reis met de loge. In deze relatief korte periode heb ik al iets belangrijks geleerd: meer gespreksdiscipline. Dit is iets wat ik zowel in mijn persoonlijke als professionele leven kan toepassen.De gemeenschap binnen de Humanitas loge zou ik beschrijven als een plaats waar aanvankelijke vreemden snel vrienden worden. Het is een omgeving waar een positieve sfeer heerst en waar kritisch denken wordt aangemoedigd. Dit maakt het een unieke en verrijkende ervaring.Voor mij is de meest waardevolle bijdrage van de Humanitas loge aan zowel de maatschappij als aan individuele leden het openstaan voor goede ideeën, terwijl we toch nuchter blijven. Ik zou anderen aanbevelen om zich bij de Humanitas loge aan te sluiten omdat het een zinvolle toevoeging is aan het leven. Het biedt de kans om regelmatig even afstand te nemen van je eigen omgeving, zonder het gevoel te hebben in een keurslijf gedwongen te worden.
Peter Ysbrandy
Peter Ysbrandy
1 jaar lid
Peter Waltman
Waarom lid te worden van de Humanitas loge? Ik kende iemand die ik waardeerde en al lid was en zelf was ik op zoek naar een ontsnapping aan de dagelijkse routine en een manier om mijn maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. ...
Verder lezen
Peter Waltman
10+ jaar lid
Waarom lid te worden van de Humanitas loge? Ik kende iemand die ik waardeerde en al lid was en zelf was ik op zoek naar een ontsnapping aan de dagelijkse routine en een manier om mijn maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Wat ik vond, geeft zoveel meer. Een van mijn meest betekenisvolle ervaringen bij de loge: het leiden van het project voor het ontwerpen en inrichten van onze huidige locatie. Deze ervaring geeft mij een blijvend gevoel van trots en voldoening, het versterkt mijn leiderschapsvaardigheden en verbindt mij dieper met medebroeders en met onze missie.Persoonlijke groei is een constante bij de Humanitas loge. Ik ontwikkel mijn presentatievaardigheden, krijg meer zelfbewustzijn en leer om beter om te gaan met andersdenkenden. Het is deze diversiteit en het samenwerken aan gemeenschappelijke doelen die onze gemeenschap van goedwillende broeders zo uniek maakt. Als lid neem je actief deel, geeft richting aan structuur en besluitvorming en draagt positief bij aan saamhorigheid.De waarde van de Humanitas loge strekt zich uit van de persoonlijke momenten die elk lid ondergaat tot het sociale- en maatschappelijke werk waar we ons verder voor inzetten buiten. Onze loge is een plek waar we samen doelen bereiken, zoeken naar waarheid en broederschap en begrip voor elkaar bevorderen.Ik raad anderen zeker aan om zich bij ons aan te sluiten. Het is een kans om nieuwe ervaringen op te doen, kennis en vriendschap te delen en betrokken te zijn bij maatschappelijke initiatieven. Bij de Humanitas loge vind je een combinatie van ontspanning, plezier en passie die je nergens anders vindt."
Peter Waltman
Peter Waltman
10+ jaar lid
Jan Evenhuis
Als lid van de derde generatie in een Odd Fellowfamilie, draag ik de tradities en waarden van de Humanitas loge met trots. Vorig jaar vierde ik mijn 50-jarig jubileum bij de loge, een reis die mij niet...
Verder lezen
Jan Evenhuis
50+ jaar lid
Als lid van de derde generatie in een Odd Fellowfamilie, draag ik de tradities en waarden van de Humanitas loge met trots. Vorig jaar vierde ik mijn 50-jarig jubileum bij de loge, een reis die mij niet alleen persoonlijk, maar ook professioneel heeft gevormd. Het vervullen van verschillende rollen en bestuursfuncties binnen de loge heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling, waarbij ik steeds meer leerde over leiderschap, betrokkenheid en gemeenschapszin.
Voor mij is het lidmaatschap van de Humanitas loge meer dan een lidmaatschap; het voelt als een warm bad en een hechte vriendschapsband. We creëren hier een sfeer van harmonie en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, altijd met het idee dat we er voor elkaar moeten en kunnen zijn. De onderlinge vriendschapsbanden binnen de loge zijn voor mij van onschatbare waarde.
Ik raad iedereen aan die op zoek is naar persoonlijke groei en zingeving om zich aan te sluiten bij de Humanitas loge. Je vindt hier niet alleen een weg tot zelfontplooiing, maar ook een warme gemeenschap van mensen waar je je echt thuis kunt voelen.
Jan Evenhuis
Jan Evenhuis
50+ jaar lid

Woensdag 26 juni om 14:00 uur

Kom naar de Open Dag

 

Dit is jouw kans om meer te weten te komen over onze gemeenschap en hoe we samen streven naar vriendschap, liefde en waarheid. Onze Open Dag is speciaal gericht op mannen die op zoek zijn naar betekenisvolle verbindingen en nieuwe avonturen in het leven.

Tijdens de Open Dag zullen we je met open armen verwelkomen en je laten kennismaken met onze waarden en activiteiten. Vul het formulier in om je plek te reserveren voor deze bijzondere dag. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en samen een inspirerende en gezellige tijd te hebben.

Locatie: Platinaweg 25, 2544 EZ Den Haag

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor updates over

evenement, projecten & nieuws

Bezoek een bijeenkomst of evenement

Kom sfeer proeven bij een bijeenkomst of evenement. Van de sociale aspecten, de goede gesprekken maar ook van de acties waarmee wij bezig zijn. 

zet jouw kennis en vaardigheden in

Wij zijn altijd bezig met acties of projecten waar we graag ook gebruik maken van jouw kwaliteiten.

wordt lid van de Odd Fellows

Spreekt de sfeer, de doelen en het sociale element van de Odd Fellows jou aan? Wij begroeten jou graag als lid!

hoe kan jij mee doen?

Denk mee en doe mee

Wij zoeken leden die zich willen ontplooien, mee willen denken en mee willen doen. Mannen met levenservaring en de nodige ambitie om een betekenisvolle plek in de maatschappij in te blijven vullen.