wie zijn we

Over de Odd Fellows

De Odd Fellows is een internationale organisatie die is opgericht in Engeland in de 18e eeuw. Het is een vrijgevige organisatie die zich inzet voor liefdadigheid, sociale verantwoordelijkheid en vriendschap. De leden van de Odd Fellows, ook wel “Oddfellows” genoemd, staan bekend om hun witte aprons en hun symbolen van liefde en vriendschap, zoals de drie-linken-ketting. De organisatie heeft dochterorganisaties in verschillende landen over de hele wereld.

De Humanitas loge

De Haagse Odd Fellows zijn leden van de Humanitas-loge. Het  zijn gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving. Zij werken aan zichzelf en aan hun omgeving. Zij geloven in en werken aan een betere wereld. Te beginnen bij zichzelf en bij elkaar en vervolgens proberen zij hun omgeving positief te beïnvloeden. Zo proberen zij minimaal een tegenwicht te vormen tegen de onmiskenbare negatieve invloeden van buitenaf. Tijdens hun logemiddagen oefenen zij samen in het geven van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid. Deze drie begrippen zijn hun gereedschap, waarmee zij willen bouwen aan die betere samenleving. De trits van vriendschap, liefde en waarheid wordt gesymboliseerd door “de drie schakels”.

Onze missie

Wij geloven dat het leven een verbintenis is met de tijd die je gegeven is om het karakter van ons mens zijn te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere en meer harmonieuze samenleving. Deze verbetering begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denken en de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen. Door zelfkennis leer je je eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren. En volgens ons heb je deze kennis nodig om in harmonie om te gaan met je medemens.

Onze visie

Binnen de loge en buiten de loge is het van groot belang ieder mens met respect en zonder vooroordelen tegemoet te treden. Afkomst, religie, opleiding of maatschappelijke positie vinden wij niet belangrijk. Vanuit een positieve levenshouding gaat het ons niet om WAT je bent, maar om WIE je bent.

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en ontplooiing. Daarnaast zullen velen van ons individueel betrokken kunnen zijn bij vrijwilligerswerk zoals het ondersteunen van ouderen of zwakkeren in de samenleving.

Ons verhaal

Wij komen wekelijk bijeen om inspiratie op te doen. Na verwelkoming sluiten we ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Het is een uurtje van aandacht en rust rond een bijdrage van één van de leden en de daarbij behorende ritualen en voor de avond gekozen muziek. De ordening binnen de bezinning draagt bij aan herkenning, saamhorigheid en vertrouwen. Door dat alles worden we telkens opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ons omringende wereld  beter te kunnen dragen en toe te passen.

Daarnaast functioneren we ook als een ontmoetingsplaats waar we kunnen discussiëren over wat de bijdrage ons gebracht heeft en waar we het leven van alle dag met elkaar delen. Onder het genot van een drankje en een hapje ontstaan soms vriendschappen voor het leven. Maar er is ook aandacht voor zieken, leden die tijdelijk de loge niet kunnen bezoeken of partners die alleen kwamen te staan.

Wat doen we

Onze belangrijkste activiteiten

Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Jaarlijks verleent de Humanitasloge, gevraagd en ongevraagd  geldelijke steun aan instellingen, die geen of onvoldoende financiële middelen krijgen of hebben om mensen met een bepaalde ziekte of beperking te helpen. Periodiek worden één of meer maatschappelijke projecten gestart, waarbij geld, meestal voor een lokaal of regionaal goed doel wordt ingezameld of wordt aan een aantal geselecteerde goede doelen een bepaald bedrag geschonken.

Verenigingsbijeenkomsten

Wekelijks komen we op woensdagmiddag bij elkaar in ons verenigingsgebouw aan de Platinaweg in Den Haag.  Je mag altijd vrijblijvend een keer langskomen bij zo’n bijeenkomst.

Evenementen & Open dagen

Wij streven er naar om iedere maand een evenement te organiseren. Dit moet nog verder vorm worden gegeven. Het idee is om met die evenementen stichtingen te helpen bij het professionaliseren. Daarnaast organiseren wij ook van tijd tot tijd een open dag. Bekijk hier onze evenementen agenda.

Armoede

Armoede kan leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Ook kan het een grote emotionele belasting zijn voor degenen die ermee te maken hebben, omdat het kan leiden tot gevoelens van schaamte, frustratie en hopeloosheid.

Eenzaamheid

Eenzaamheid kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en een verhoogd risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Bovendien kan het leiden tot een verminderd gevoel van eigenwaarde.

Ontwikkeling

Mensen met ontwikkelachterstand kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan hun omgeving en om te voldoen aan de verwachtingen van hun sociale groepen. Dit kan leiden tot gevoelens van uitsluiting en frustratie.

Aanmelden voor een evenement

Vul je gegevens hieronder in en geef aan bij welk evenement je langs wilt komen.

Aanmelden nog niet mogelijk.

Evenement informatie

Op woensdagen
Van 14:00 tot 16:00 uur

Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag

(070) 3459434

23humanitas@oddfellows.nl

Aanmelden voor een bijeenkomst

Vul je gegevens hieronder in en geef aan op welke dag je langs wilt komen

10 + 11 =

Bijeenkomst informatie

Op woensdagen
van 14:00 tot 16:00 uur

Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag

(070) 3459434

23humanitas@oddfellows.nl