wie zijn we

Over de Odd Fellows

Welkom bij de Independent Order of Odd Fellows (IOOF). Wij zijn een hechte gemeenschap die zich richt op vriendschap, liefde en waarheid. Ontdek ook onze betrokkenheid bij de samenleving. We verwelkomen graag nieuwe leden om samen verder te bouwen aan onze waarden. De organisatie heeft afdelingen (loges) in verschillende landen over de hele wereld. In Den Haag zijn er twee loges actief: De Humanitasloge en de Sleutelloge.

De Humanitasloge

De Humanitas Loge is opgericht in 1916 in Den Haag en heeft een rijke geschiedenis. Het begon als de Willem de Zwijger Loge, de eerste loge in Nederland met een eigen gebouw, de Pulchri Studio. Na verschillende verhuizingen vond de loge haar thuis in het Odd Fellowhuis aan het Nassauplein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de loges gedwongen om te sluiten, maar na de oorlog werden ze heropend.

In 2012 besloten de Humanitas Loge en de Charitas Loge te fuseren en verder te gaan als één loge. Na het verkopen van hun oude pand vonden ze onderdak in het Facility Point. De loge staat open voor mannen uit alle gemeentedelen en omgeving, ongeacht rang, stand, ras of politieke overtuiging. Het motto van de loge is gericht op vriendschap, liefde en waarheid, en ze streven ernaar om zowel aan zichzelf als aan de samenleving te werken.

De Humanitas Loge is een mannen loge en trots op haar Haagse achtergrond en voelt zich thuis in deze stad van recht en vrede. Ze voegen graag hun eigen idealen toe aan de internationale allure van Den Haag. In 2016 vierden ze hun 100-jarig bestaan en blijven ze zich inzetten voor hun doelstellingen.

De Sleutel gemengde loge

De Sleutel gemengde loge is opgericht in Leiden in 1934 als de 57ste broederloge van de Independent Order of Odd Fellows. De loge heeft in 2023 besloten om als gemengde loge door te gaan, zowel vrouwen als mannen zijn dus welkom. Ondanks het ontbreken van een eigen onderkomen heeft de loge altijd een hechte sfeer gekend, gekenmerkt door betrokkenheid, loyaliteit, doelgerichtheid en solidariteit tussen de leden. Vanwege huisvestingsproblemen is de loge uit Leiden vertrokken en heeft onderdak gevonden bij de Humanitas Loge in Den Haag.

De zittingen van de Sleutelloge zijn intensief en ethisch inhoudelijk, met een gestructureerd rituaal en muziekfragmenten. Voor en na de zitting is er ruimte voor verenigingszaken, sociaal contact en discussie over de inhoud van de avond. De broederen van de Humanitas Loge kunnen de zittingen van de Sleutelloge bijwonen en ondersteuning bieden indien nodig.

De Sleutel gemengde loge heeft momenteel 10 leden. De loge staat open voor nieuwe leden en wordt geleid door Joop Smit als voorzitter en Rob Teunisse als ondervoorzitter. Ze kijken uit naar de kennismaking en het lidmaatschap van nieuwe leden.

Wil je meer informatie over de Sleutel gemengde loge neem dan contact met ons op via het contactformulier of door hier te klikken.

Onze missie

Wij geloven dat het leven een verbintenis is met de tijd die je gegeven is om het karakter van ons mens zijn te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere en meer harmonieuze samenleving. Deze verbetering begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denken en de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen. Door zelfkennis leer je je eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren. En volgens ons heb je deze kennis nodig om in harmonie om te gaan met je medemens.

Onze visie

Binnen de loge en buiten de loge is het van groot belang ieder mens met respect en zonder vooroordelen tegemoet te treden. Afkomst, religie, opleiding of maatschappelijke positie vinden wij niet belangrijk. Vanuit een positieve levenshouding gaat het ons niet om WAT je bent, maar om WIE je bent.

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en ontplooiing. Daarnaast zullen velen van ons individueel betrokken kunnen zijn bij vrijwilligerswerk zoals het ondersteunen van ouderen of zwakkeren in de samenleving.

Ons verhaal

Wij komen wekelijk bijeen om inspiratie op te doen. Na verwelkoming sluiten we ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Het is een uurtje van aandacht en rust rond een bijdrage van één van de leden en de daarbij behorende ritualen en voor de avond gekozen muziek. De ordening binnen de bezinning draagt bij aan herkenning, saamhorigheid en vertrouwen. Door dat alles worden we telkens opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ons omringende wereld  beter te kunnen dragen en toe te passen.

Daarnaast functioneren we ook als een ontmoetingsplaats waar we kunnen discussiëren over wat de bijdrage ons gebracht heeft en waar we het leven van alle dag met elkaar delen. Onder het genot van een drankje en een hapje ontstaan soms vriendschappen voor het leven. Maar er is ook aandacht voor zieken, leden die tijdelijk de loge niet kunnen bezoeken of partners die alleen kwamen te staan.

Wat doen we

Onze belangrijkste activiteiten

Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Jaarlijks verleent de Humanitasloge, gevraagd en ongevraagd  geldelijke steun aan instellingen, die geen of onvoldoende financiële middelen krijgen of hebben om mensen met een bepaalde ziekte of beperking te helpen. Periodiek worden één of meer maatschappelijke projecten gestart, waarbij geld, meestal voor een lokaal of regionaal goed doel wordt ingezameld of wordt aan een aantal geselecteerde goede doelen een bepaald bedrag geschonken.

Verenigingsbijeenkomsten

Wekelijks komen we op woensdagmiddag bij elkaar in ons verenigingsgebouw aan de Platinaweg in Den Haag.  Je mag altijd vrijblijvend een keer langskomen bij zo’n bijeenkomst.

Evenementen & Open dagen

Wij streven er naar om iedere maand een actie te organiseren. Het idee is om met die acties stichtingen te helpen bij hun activiteiten waarmee zij de maatschappij helpen. Daarnaast organiseren wij ook van tijd tot tijd een open dag.

Armoede

Armoede kan leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Ook kan het een grote emotionele belasting zijn voor degenen die ermee te maken hebben, omdat het kan leiden tot gevoelens van schaamte, frustratie en hopeloosheid.

Eenzaamheid

Eenzaamheid kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en een verhoogd risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Bovendien kan het leiden tot een verminderd gevoel van eigenwaarde.

Ontwikkeling

Mensen met ontwikkelachterstand kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan hun omgeving en om te voldoen aan de verwachtingen van hun sociale groepen. Dit kan leiden tot gevoelens van uitsluiting en frustratie.