Geschiedenis

Ontstaan

In 1899 werd de Willem de Zwijger Loge nr. 8 gesticht. Deze Loge werd de eerste loge in Nederland met een eigen gebouw, t.w. de Pulchri Studio aan de Herengracht nr. 57. In deze studio plachten de schilders van de Haagse School bijeen te komen. Dit pand werd gekocht van niemand minder dan de bekende schilder en kunstverzamelaar Mesdag. De Pulchri Studio verhuisde zelf naar een ruimer onderkomen aan het Lange Voorhout, alwaar deze nog steeds is gevestigd.

In het jaar 1910 werd De Willem de Zwijger Loge helaas weer opgeheven.

Zes jaar later op 1 november 1916, morgen dus 100 jaar geleden, werd met enkele oud-leden van de Willem de Zwijger Loge de Humanitas Loge nr. 23 gesticht. Het ledental van de Humanitas groeide echter zo snel dat al gauw werd besloten een 2e loge op te richten. Dit werd de Charitas Loge nr. 24 die 1 jaar later in 1917 eveneens op 1 november werd gesticht.

In 1919 vertrokken beide loges naar een nieuw home in de Van der Spiegelstraat nr. 11. In dit pand was beneden een ruime vestiaire en tevens de woning van de conciërge.

Op de 1e verdieping lag de conversatiezaal en op de 2e de antichambre en de tempel.

Vanuit de Charitas Loge werd in 1920 de Labor et Amicitia Loge nr. 33 gesticht, maar deze loge werd in 1925 alweer opgeheven.

In 1924 werd in Den Haag de Acacia Rebekkah Loge nr. 3 gesticht, zodat er twee heren- en één damesloge in het pand waren gevestigd.

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat er in het Haagse nog twee herenloges zijn geweest, nl. de Fidelitas Loge en de Forum Hadriani Loge.

Deze laatste loge resideerde, zoals de naam reeds doet vermoeden, in Voorburg. Echter deze beide loges hebben slechts kort bestaan.

Het ledenaantal van de loges bleef maar groeien en maakte verhuizing naar een groter pand noodzakelijk. In 1931 werd daarom Het Odd Fellowhuis aan het Nassauplein nr. 27 aangekocht en de daarin aangebrachte tempel ingewijd. Hierin werd ook het Centraal Secretariaat van de I.O.O.F. in Nederland en België gevestigd. In 1934 kwam daar nog de pas opgerichte Rebekkah Vrede Loge bij.

In de tweede wereldoorlog werd het de loges door de Duitsers onmogelijk gemaakt bij elkaar te komen aangezien ze als staatsgevaarlijk werden gezien. In 1942 werden ze dan ook op bevel van de bezetter opgeheven!

Aangezien dit geschiedde onder dwang van de vijand wordt dit als niet rechtsgeldig aangemerkt.

Na de oorlog kwam het logeleven langzaam weer op gang. Zo valt in de uitgave “Odd Fellows in de Lage Landen” te lezen dat de Humanitas Loge in januari 1951 weer werd “herboren” na aanvankelijk na de oorlog voorlopig informeel te zijn samengegaan met de Charitas Loge.

Het kolossale pand aan het Nassauplein werd te groot en te duur qua onderhoud en werd verkocht. In 1977 verhuisden de 4 Haagse loges en het Centraal Secretariaat naar het inmiddels aangeschafte hoekpand op de Prins Mauritslaan 63. Het Centraal Secretariaat zou hier maar kort zetelen en al spoedig verhuizen naar een meer centraal gelegen locatie in Nederland. De loges echter zouden hier 33 jaar zittingen houden en gezamenlijk via commissies maatschappelijk werk doen.

Maatschappelijk Werk

Daaronder bijvoorbeeld, rond de Kerst, de lichtjestochten door Den Haag met auto’s  met eenzame bejaarden. Tochtjes die eindigden in het loge-gebouw, alwaar een gezellige avond werd georganiseerd en waar de rebekkah’s zorgden voor hapjes en drankjes. Vandaag de dag zouden deze tochtjes niet meer mogelijk zijn door de met pollers (inzinkbare palen) autovrij gemaakte binnenstad.

Zo wordt er ook nog steeds op gezette tijden gepraat over het koor met gehandicapte Poolse kinderen dat op kosten van de loges naar Nederland werd gehaald en hier een aantal keren is opgetreden.

In het kader van maatschappelijke activiteiten kan ook de Filmcommissie worden genoemd die met projector en scherm regelmatig in verzorgingshuizen de gehandicapte oudjes een leuke avond bezorgde. Natuurlijk waren deze activiteiten tijdgebonden en stopten dan ook met de komst van de vele Tv-zenders.

Een groot oud pand vergt echter onderhoud en dat was dan ook hier weer de reden dat het Odd Fellowhuis aan de Prins Mauritslaan in 2010 verkocht werd. Het aanhouden en onderhouden van het gebouw werd voor onze qua ledenbestand krimpende loges gewoon veel te duur. In deze periode werd de Rebekkah Acacia Loge wegens gebrek aan voldoende leden opgeheven. Daarmee verdween helaas de laatste Rebekkah Loge in Den Haag, aangezien de Rebekkah Vrede loge al in 2000 was opgeheven. De Humanitas en de Charitas Loge besloten voorlopig tempelruimte te huren in het Vrijmetselaarsgebouw  aan de 2e Sweelinckstraat in Den Haag.

De beide loges hielden daar op de woensdagavond gezamenlijke zittingen.

In 2012 werd o.a. vanwege vergrijzing besloten om te fuseren en gezamenlijk in de oudste van de twee loges, t.w. de Humanitas Loge, verder te gaan.

Nu er een duidelijke keuze was gemaakt, werd al snel besloten toch weer een eigen home te zoeken. Het Facility Point aan de Platinaweg 25 ging akkoord met onze wensen. En het bestuur van de stichting Hofhuis kreeg de taak aldaar een tempel en een antichambre te realiseren. Dit project werd dankzij de ideeën en aanwijzingen van de projectleider van het logelid Peter Waltman succesvol uitgevoerd.

Op 24 mei 2014 werd onze huidige tempel ingewijd.

[Uit: “De 100-jarige geschiedenis v.d. Humanitasloge” door Jaap Bosma/31-10-2016]

Heel specifiek

Als Haagse vereniging wordt de Humanitasloge gekenmerkt door de geaardheid van deze kustgemeente, die tevens residentie is, de plaats waar de nationale regering zetelt.

Den Haag staat wereldwijd bekend als internationale stad van recht en vrede. Het oorspronkelijke dorp is groot geworden en heeft nu internationale allure gekregen.

Vanaf haar oprichting in 1916 wordt deze loge bemand door mensen uit alle gemeentedelen en uit haar omgeving.  Rang of stand, ras of geaardheid, politiek of gezindte zijn niet belangrijk; zolang zij samen maar  aan dezelfde doelstelling werken en elkaar open tegemoet treden.

Kortom, zolang zij samen maar door één deur kunnen en willen. Dat is nu al bijna 100 jaar het geval. Op 1 november 2016 viert deze loge haar 100-jarig bestaan.

De leden van de Humanitasloge zijn een nuchter en kritisch volkje gebleven, ondank haar voorname residentiële en politieke uitstraling. De  Odd Fellows van Den Haag zijn realistisch gebleven, maar brengen wel de moed op om er in deze tijd een paar idealen op na te houden. Idealen, die zoals elders in deze website beschreven, alles te maken hebben met vriendschap, liefde en waarheid. Door hieraan te werken, werken ze aan zichzelf en mede hierdoor indirect ook aan een betere samenleving, al is het nog zo bescheiden. Zo is de Humanitasloge ook een leerschool en werkplaats. De Haagse Odd Fellows c.q. de leden van de Humanitasloge- voelen zich thuis in deze  ‘stad van vrede en recht’ en voegen daar graag hun eigen idealen van vriendschap, liefde en waarheid aan toe.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor updates over

evenement, projecten & nieuws

Aanmelden voor een evenement

Vul je gegevens hieronder in en geef aan bij welk evenement je langs wilt komen.

Aanmelden nog niet mogelijk.

Evenement informatie

Op woensdagen
Van 14:00 tot 16:00 uur

Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag

(070) 3459434

23humanitas@oddfellows.nl

Aanmelden voor een bijeenkomst

Vul je gegevens hieronder in en geef aan op welke dag je langs wilt komen

14 + 2 =

Bijeenkomst informatie

Op woensdagen
van 14:00 tot 16:00 uur

Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag

(070) 3459434

23humanitas@oddfellows.nl