ANBI Status

Humanitas Loge No 23 en de Sleutelloge No 57 staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingeschreven bij de belastingdienst. Giften aan de Humanitas Loge No 23 en de Sleutelloge No 57  komen daarom in aanmerking voor belastingaftrek. Op de ANBI pagina van de Odd Fellows kunt u alle informatie vinden onder de naam BRL23 voor de Humanitas Loge en BRL57 voor de Sleutelloge.