Stichting Leergeld Den Haag

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen hebben vaak geen computer, kunnen geen sportspullen aanschaffen of een muziekinstrument en hebben vaak geen fiets. Schoolmaterialen en ouderbijdragen, excursies en werkweken vormen een probleem. Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld onmisbaar. Als een kind niet kan deelnemen dreigt sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen maar net zo goed voor de samenleving.

Leergeld Den Haag is in 2000 opgericht met maar één doel: kinderen mogen op school niet achter blijven omdat er thuis geen geld is voor een computer. Kinderen mogen niet geïsoleerd raken omdat er geen geld is voor sport of spel. Kinderen moeten op de fiets naar school of club kunnen, ook als geen geld is voor een fiets. Kinderen moeten hun verjaardag kunnen vieren ook als dat financieel moeilijk ligt. Dit geldt voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond. Als ze een actieve Ooievaarspas hebben kunnen zij bij Leergeld terecht voor deze verstrekkingen. Bij financiële problemen met ouderbijdragen, excursies of werkweken wijst Leergeld de weg.

Leergeld doet meer: Medewerkers gaan op huisbezoek. Als er problemen worden gesigneleerd volgt er een doorverwijzing naar hulpinstanties. Leergeld maakt gebruik van opgedane ervaringen om bij de politiek of op het maatschappelijk vlak aandacht te vragen voor gesignaleerde problemen.

Leergeld betrekt de doelgroepjongeren nadrukkelijk bij het beleid, door met hen groepen te vormen die hun eigen problemen onder de loep nemen, zoals bij de LeergeldKids en de Maatschappelijke Stage.

Leergeld biedt aan stagiairs van ict- en maatschappelijke opleidingen stageplaatsen die ten goede komen aan de doelgroepjongeren en aan de stagiairs zelf. Tientallen vrijwilligers zetten zich bij Leergeld in voor de kinderen en hebben daardoor bovendien hun zelfrespect vergroot of teruggewonnen.

Door bovengenoemde activiteiten is Leergeld Den Haag een spin in het web geworden: vraag en aanbod, beleidsvorming en beleidsuitvoering gaan hand in hand.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor updates over

evenement, projecten & nieuws