overzicht

Goede doelen &

maatschappelijke projecten

Steun voor thuiszitters

Steun voor thuiszitters

Bij de Odd Fellows geloven we sterk in het samenbrengen van gemeenschappen om positieve verandering te creëren. Momenteel werken we met toewijding aan een project dat gericht is op het ondersteunen van een bijzondere stichting die een belangrijke rol speelt in het...

Vrijwilligersdiner voor St. Jacobshospice

Vrijwilligersdiner voor St. Jacobshospice

Bij de Humanitasloge geloven we in het belang van betrokkenheid bij onze gemeenschap en het eren van hen die zich inzetten voor anderen. Op 30 maart 2023 hadden we de eer om een speciaal project te organiseren voor de vrijwilligers van het St. Jacobshospice, een...

Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Voedselbank Leidschendam-Voorburg

De Voedselbank verleent gratis hulp. De hulp is bedoeld om mensen en gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. De vrijwilligers werken er voor niets en voedsel wordt vaak gratis aangeleverd. De basisbronnen van de...

Stichting Duchenne Heroes

Stichting Duchenne Heroes

DUCHENNE PARENT PROJECT Ouders van kinderen met Duchenne verenigden zich 25 jaar geleden in het Duchenne Parent Project. Samen werken ze aan het versnellen van de genezing en behandeling van de ziekte van Duchenne, het verbeteren van de medische zorg en een beter...

Stichting Hulphond Nederland

Stichting Hulphond Nederland

Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Zij hebben ruim veertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. De stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of...

Stichting Help mij leven

Stichting Help mij leven

De Humanitasloge sponsort met name Nederlandse projecten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de stichting “Help mij leven” De Rotterdammer Robert Smits is hiervan de oprichter. Tijdens een rondreis door Zuid-Amerika werd hij geraakt door het lot van straatkinderen in...

Stichting Leergeld Den Haag

Stichting Leergeld Den Haag

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen hebben vaak geen computer, kunnen geen sportspullen aanschaffen of een muziekinstrument en hebben vaak geen fiets. Schoolmaterialen en ouderbijdragen, excursies en werkweken vormen een probleem. Voor veel...

Jacobs Hospice

Jacobs Hospice

Wij schenken jaarlijks een bedrag aan het Jacobs Hospice. Het Jacobs Hospice wil een zieke dierbare zo lang mogelijk zelf thuis verzorgen en bijstaan. Soms is dat om allerlei redenen niet (meer) mogelijk. In het Haagse ‘bijna-thuis-huis’ wonen zes gastbewoners die...