Een Verlichte Ontdekkingstocht

Ons Bezoek aan het Vrijmetselaars Museum

Een aantal leden van de Humanitas Loge nr. 23 IOOF bezochten onlangs het Vrijmetselaars Museum aan de Javastraat in Den Haag. Zij kregen een uitgebreide rondleiding en persoonlijke toelichting van een vrijmetselaar, die tevens Odd Fellow is
geworden bij de Sleutel gemengde Loge in Den Haag.

De middag begon met een kop koffie en het kopen van een kaartje of het tonen van de nationale museumpas. Zo proef je al de sfeer in het gebouw. Het statige pand destijds woonhuis van de directeur/eigenaar van een bekende Haagse meubelfabriek.

Veel maçonnieke voorwerpen zijn te zien in vitrines, tal van geschilderde portretten van de Grootmeesters van de ze Orde, o.a. prins Frederik van Oranje, enz. Ook de specifieke kleding en regalia worden getoond en van uitleg voorzien.
Op foto’s en kaarten wordt het ontstaan en de verspreiding van de Orde beschreven.

Was de Vrijmetselarij vroeger geheimzinnig en gesloten, tegenwoordig is men veel transparanter en opener over de inhoud van hun gedachtengoed. Zelfs in een filmfragment over de inwijding, getoond in een nagebouwde tempel,
voel je zonder alles al te weten, toch de specifieke sfeer en mystiek. Vrijmetselaren werden in vroegere eeuwen soms vijandig bejegend door de overheid of door bepaalde bevolkingsgroepen. Zij stichtten ook Loges in de koloniën overzee.

Direct na de inval van Nazi-Duitsland in 1940 werden de Loges verboden, hun gebouwen en inboedel/administratie geconfiskeerd, en hun geld ingepikt. Relatief veel Vrijmetselaren traden toe tot de oppositie en het verzet en moesten dit
uiteindelijk met hun dood bekopen.

De Vrijmetselaren en de Odd Fellows komen waarschijnlijk uit dezelfde oorsprong, de kathedralenbouwers uit de 16e eeuw , er zijn tal van overeenkomsten in symboliek. Toch zijn er ook verschillen in benamingen, gradenstelsel en uiterlijk vertoon.
Onze Odd Fellow Loges hebben, na verkoop van hun loge gebouw, enkele jaren ruimte gehuurd in het Vrijmetselarengebouw aan de tweede Sweelinckstraat in Den Haag,Zodoende ook al kennis gemaakt met diverse vrijmetselaren persoonlijk.

Wij kijken terug op een zeer leerzame excursie en bedanken hierbij onze gids van harte.

Jan Dijkstra, secretaris Humanitas Loge nr. 23 IOOF. Den Haag, 19.02.2024.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor updates over

evenement, projecten & nieuws