Een inspirerende start

Met een hart vol warmte en hoop kijken we terug op onze prachtige nieuwjaarsreceptie, gehouden op 13 januari 2024. Deze bijzondere avond was niet alleen een viering van het nieuwe jaar, maar ook een symbool van onze verbondenheid en onze inzet voor maatschappelijke betrokkenheid.

De receptie, een samenwerking tussen de Humanitas loge en de Sleutel loge, werd verrijkt met toespraken die ons allen inspireerden. Jan Evenhuis van de Humanitas loge opende de avond met een bemoedigende toespraak, waarin hij de kracht van onze gemeenschap en onze gedeelde waarden benadrukte. Zijn woorden vormden een prachtige inleiding op de avond en herinnerden ons aan onze gezamenlijke doelen en idealen.

Vervolgens nam Rob Teunisse van de Sleutel Gemengde loge no.04 het woord. Hij deelde met ons hoe de Sleutelloge maar liefst €1500 bij elkaar heeft verzameld voor Stichting Steun 22q11, een initiatief dat vervolgens met groot enthousiasme werd verdubbeld door de Humanitas loge, waardoor het totale donatiebedrag op een indrukwekkende €3000 kwam. Deze bijzondere daad van solidariteit en steun versterkt onze gemeenschappelijke missie om een verschil te maken in de samenleving.

Rob sprak over de reis van onze loge, onze toewijding aan maatschappelijke doelen en de keuze om Stichting Steun 22q11 te ondersteunen. Deze stichting, die zich inzet voor patiënten met het 22q11 deletie syndroom, werd speciaal gekozen om meer bewustzijn te creëren rond deze relatief onbekende, maar belangrijke kwestie.

Het meest gedenkwaardige moment van de avond was ongetwijfeld toen Rob Teunisse, mede namens de Humanitas loge, een cheque van €3000 overhandigde aan Lenneke van Hooijdonk van Stichting Steun 22q11. Lenneke’s ontroerende dankwoord benadrukte de enorme impact van onze bijdrage en het belang van steun en bewustzijn voor dit syndroom.

Deze bijeenkomst was een herinnering aan de kracht van onze Odd Fellows-gemeenschap. Het toonde aan dat we, door samen te werken en onze krachten te bundelen, een significante bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en aan het leven van anderen.

Ik wil iedereen die aan deze avond heeft bijgedragen van harte bedanken. Jullie inzet, warmte en broederschap zijn de bouwstenen van onze unieke gemeenschap. Laten we dit nieuwe jaar voortzetten met dezelfde geest van zorgzaamheid en betrokkenheid.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor updates over

evenement, projecten & nieuws